Sống!

Sống Sống không giận hờn không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp với nắng mai Sống ra sống giữa muôn người không biết sống!   Sống là động nhưng lòng không xao động Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương Sống hiên ngang danh lợi ta…